Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Celkový tok řeky Muldy

am Viadukt Göhren bei Wechselburg - Foto: Dietmar Grummt / pixelio.de
zwischen Zwickau und Waldenburg - Foto: Dietmar Grummt / pixelio.de
Wörlitzer Park bei Dessau-Roßlau / Foto: Steffen Schubert / pixelio.de

Tok řeky Muldy je rozdělen na tři úseky. Jedním z nich je přítok Freiberské Muldy od pramene u Moldavy v Česku až k jejímu cca 125 km vzdálenému soutoku s Cvikovskou Muldou u místa Sermuth. Druhým úsekem je přítok Cvikovské Muldy z pramene u místa Schöneck regionu Vogtland až k jejímu cca 165 km vzdálenému soutoku s Freiberskou Muldou u místa Sermuth. Třetím úsekem je řeka Mulda od soutoku freiberské Muldy s Cvikovskou Muldou u místa Sermuth až k jejímu cca 145 km vzdálenému vyústění do Labe u místa Dessau-Roßlau.

Mulda je nejrychlejší řekou Evropy!

Charakter cyklostezky podél Freiberské Muldy je velmi rozdílný. S ohledem na kopcovitou krajinu dochází k neustálým změnám mezi klidnými postranními trasami, cyklostezkami, zpevněnými a nezpevněnými lesními či polními cestami, ale sem tam také dopravními cestami s mírným provozem.

Na cyklostezce u Cvikovské Muldy se na začátku trasy u místa Schöneck ještě není značení. Projíždíte zde lesními cestami či klidnými silnicemi s případným mírným provozem. Nově vystavený úsek v Krušných horách mezi městy Wolfsgrün u Eibenstocku a Aue má délku 12 km a spojuje okolní místa. Ukazatelé cyklistické trasy Vás povedou dále podél řeky s délkou ramene přes 100 km až do města Sermuth.

Muldavská cyklostezka probíhá podél řeky Mulda z větší části na klidných silnicích, cyklostezkách či lesních cestách. Končí v místě Dessau-Roßlau, přímo na rozhraní s Labskou stezkou a Evropskou dálkovou cyklistickou stezkou R1.


Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Dietmar Grummt & Steffen Schubert / www.pixelio.de


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de