Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Místa na okraji stezky: Uhlářská vesnice Sosa

Zum Übersichtsplan des Mulderadweges im Erzgebirgskreis mit den Zubringerrouten aus Sosa und Johanngeorgenstadt
Blick auf Sosa
Köhler beim Holzspalten in der Köhlerei Gläser in Sosa
Festumzug an der Hauptstrasse in Sosa

Uhlářská obec Sosa se počítá mezi nejkrásnější místa Krušných hor a je tajným tipem pro ty, co hledají klid.

Zde je možné koukat přes rameno posledním uhlířům Krušných hor při jejich tvrdé práci. Uhlírna Gläser na ulici Schwarzenberger Straße je posledním živnostenským uhlářským závodem. Uhlářské řemeslo patří k nejstarším řemeslům v Krušných horách. Toto staré řemeslo je úzce spojeno s krušnohorským hornictvím a hutím. V tmavých lesích kolem obce Sosa stávali na mýtinách kouřící milíři, kde uhlíři pálili dřevěné uhlí pro cínové a železné hutě nebo pro horské kováře v dolech. Využití uhlí se v posledních 100 letech změnilo a tak se dnes více než 90 % dřevěného uhlí vyrábí pro domácí gril. Malý zlomek spotřebují hutní společnosti na speciální kovové slitiny.

Lesnatá oblast kolem hory Auersberg (1.018 m n. m.) zve k aktivním dovolenkám a četným cyklistickým či pěším túrám na cca 70 km dobře vybudované síti stezek kolem obce Sosa. Nádrž na pitnou vodu v idylickém údolí Höllengrundtal je velmi oblíbeným výletním cílem a je zajímavá nejen ze stavebně-techni ckého hlediska. Obzvláště pěkné jsou četné hrázděné a podstávkové domy v obci Sosa.

První písemná zmínka o obci Sosa pochází z roku 1453. Vesnice v té době patřila ke Schwarzenberskému panství. Sosa až do roku 1682 spadala pod farnost Eibenstock. Poté se Sosa osamostatnila. Dnes pod ochranou památek stojící kostel pochází z roku 1617.

V 16. století proběhla přeměna z rolnické vesnice na vesnici hornickou. Všude v obci a v nejbližším okolí jsou k vidění pozůstatky kdysi vzkvétajícího hornictví. Chátrající štoly, prohlubně vzniklé sesunutím šachet a haldy připomínají tehdejší doly. Obec Sosa má jako hornická obec velkou tradici. Po zániku hornictví se z horníků stali cestovatelé, kteří se svými Buckelskými lékárnami cestovali až do Litvy.

Dodnes se zachoval hornický pozdrav „Zdařbůh!“ a vyzvánění kostelních zvonů v určitou denní dobu. Při pohřbívání nesli mrtvé do hrobů nositelé horského společenstva v historickém havířském kroji.

Od 01.01.2011 je obec Sosa součástí města Eibenstock.

Stadt Eibenstock

Rathausplatz 1
D-08309 Eibenstock
Telefon: +49 (0)37752 / 57-0
E-Mail: stadtverwaltung@eibenstock.de
Homepage: www.eibenstock.de

Tourist-Service-Center Eibenstock

Dr.-Leidholdt-Str. 2
D-08309 Eibenstock
Telefon: +49 (0)37752 / 2244
E-Mail: touristinformation@eibenstock.de
Homepage: www.eibenstock.de

zur Homepage "Sachsens Dörfer"

Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de