Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Hamerský panský dvůr Auerhammer

Hammerherrenhaus Auerhammer bei der Sanierung
Historische Darstellung: Auerhammer um 1850
Historische Ansichtskarte: Blick auf Auerhammer
Historische Ansichtskarte: Blick auf Auerhammer

Auerhammer je místní část velkého krajského města Aue. V roce 1920 k ní přibyla původně samostatná obec Auerhammer a společně pak byly v roce 1930 přičleněny k Aue. Jednou z pamětihodností Auerhammeru je hamerský panský dvůr, který je nejstarší profánní stavbou ve městě.

Panský dům patřil k hamru, který zde byl založen kolem r. 1400. Panský dům byl pravděpodobně postaven v roce 1470, a to v pozdně gotickém stylu, o čemž kromě jiného svědčí silné zdi v přízemí. První písemná zmínka o auerském hamru pochází z roku 1526. V roce 1634 hamr získal Veit Hans Schnorr starší (1614–1664) a hamerský mistr Andreas Schöppel. Později byl spravován Rosinou Schnorr, manželkou a následně vdovou po Veitu Hansi Schnorrovi. V roce 1665 Rosina Schnorr hamr prodala svému synovi Veitu Hansi mladšímu (1644–1715).

Současný hamerský panský dvůr byl postaven mezi léty 1633–1683 jako skvostná renesanční stavba a reprezentativní sídlo Veita Hanse Schnorra. Krov s visutou konstrukcí a dřevěný strop jako zakončení místnosti odpovídal tehdejšímu stavebnímu stylu. Fasáda byla doplněna obdélníkovými okny se zasklením v osmi polích. Hambálková střecha s ležatou stolicí pochází zřejmě ze 17. století. Pravděpodobně se zde nacházel velký sál, který střešní konstrukci svazoval z pohledové strany. Hrázdění domu tvoří několik řad zdobných ondřejských křížů. V roce 1797 byl panský dům doplněn barokní zvonicí.

Kolem roku 1812 byl provoz v dílně s panským dvorem zastaven a podle zpráv z 19. století tehdy panský dům vypadal jako zámek obklopený rybníky. V roce 1829 zřídil Dr. Ernst August Geitner, vynálezce receptury na argentan (nové stříbro), v části staré železárny továrnu na argentan. V roce 1858 továrnu převzal jeho zet´ Franz Adolf Lange.

V roce 1886 byl panský dům přestavěn na obytnou budovu. Dřevěný obklad horního patra a barokní zvonice byly přestavěny na věžní hodiny. K obytným účelům panský dům sloužil až do roku 1968. Slavnostní sál byl později přestavěn jako církevní prostor a po roce 1968 sloužil k výstavám a prezentacím. V místnosti za ním byla kantýna. Prostory byly využívány k odpočinku, místní organizací akvaristů, jako kancelář, jako podniková knihovna a až do poloviny 80. let také jako ubytovna pro pracovní skupiny VEB Halbzeugwerk a podnikové organizace společnosti pro sport a techniku. Naposledy zde mělo sídlo sdružení železničních modelářů. Po roce 1992 už nebyl hamerský panský dům využíván. V listopadu 2001 byla podána žádost o jeho demolici. Na to vznikl 18. ledna 2002 Spolek na záchranu panského domu (Förderverein Herrenhaus Auerhammer e. V.), který od té doby usiluje o záchranu a renovaci této historické budovy. Spolek je štědře podporován firmami i soukromými dárci.

Během stavebních prací se kromě jiného v horním patře narazilo na zbytky podloubí. Stavba je z odborného hlediska považována za zajímavý a unikátní příklad starší saské hrázděné architektury, svědčící o velmi vysoké úrovni řemeslného umění pozdního středověku.


Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Stadtverwaltung Aue


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de