Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Flossgraben

Historische Ansichtskarte: Partie am Floßgraben
Historische Ansichtskarte: Rechenhaus am Floßgraben
Historische Ansichtskarte: Rechenhaus am Floßgrabenbeginn am Wehr

Takzvaný Flossgraben je příkop, který se nachází na protější straně Muldy. Byl vybudován v letech 1556–1559 a zosobňuje vynikající technický výkon našich předků. Vedl od Rechenhausu (na protějším břehu Muldy) přes město Aue až do obce Schlema k dnešnímu Zechenplatzu a měl celkovou délku 15,3 km. Flossgraben na této trase překonal výškový rozdíl 70 m. Celkové náklady na stavbu činily tehdy krásných 3.587 zlatých, 2 groše a 2 feniky.

Původní Flossgraben dnes již není kompletně zachovalý. U Rechenhausu byl například záplavami v roce 1954 zničen velký jez v Muldě. Dnes končí v lázeňském parku města Schlema. K tomu byla v roce 1997 zřízena nová část příkopu od takzvaného rádiového institutu až ke kaskádám v lázeňském parku.

Výstavba Flossgrabenu byla úzce spjata s bohatými nalezišti stříbra v revíru Schneeberger Bergrevier a s tím spojeným rozvíjejícím se hornictvím v regionu. V dolech a kovových hutích byla velká spotřeba dřeva, které bylo třeba co možná nejrychleji a nejlevněji dopravit z lesnatého regionu Auersberg do Schneeberga. K tomu se využívalo vodní energie. Na jaře a na podzim se proto plavilo dřevo po Muldě a přes Flossgraben přímo až do Schlema. U schlemského Zechenplatzu se naplavené dřevo krátce vysušilo a nakonec se přepravovalo povozy do Schneebergu.

Za přepravu dřeva vodní cestou byli zodpovědní voraři. Ti museli při plavení mimo jiné dohlížet na to, aby v příkopu a zejména v zatáčkách nezůstal vězet žádný kmen, aby na přehradě nevznikly žádné velké škody. Dále zde pracoval důlní dozorce příkopu, který denně musel projít celý Flossgraben. Ten byl zodpovědný za stav příkopu.

Rechenhaus byl zřízen ve stejnou dobu jako Flossgraben a sloužil jako obytná budova pro důlní dozorce příkopu. Dále byl dům již od vystavění držitelem várečného práva, čímž se počítá mezi nejstarší hostince Saska.

Příkop byl až do roku 1951 majetkem města Schneeberg a nebyl veřejnou plochou. Bylo přísně zakázáno vstupovat do příkopu a bez dovolení z něj brát vodu. Dnes vede podél Flossgraben oblíbená turistická stezka.


Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Sammlung Beate Bauer


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de