Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Papírna Günther & Richter

Historische Ansichtskarte: ehemalige Papierfabrik Günter und Richter bei Bockau

Kde Sosabach ústí do Muldy, založili v roce 1880 obchodníci Gottfried Günther a Clemens Richter brusírnu dřeva.

Na počátku vyráběla továrna bílou smrkovou dřevovinu pro papírový průmysl. Po roce 1890 se zde nově nabytými stroji vyráběl vlastní papír. Na výrobu papíru se využívala voda z potoka Sosabach. K pohonu všech strojů se používala voda z Muldy, která byla do továrny přiváděna speciálně vytvořeným příkopem. Ještě před obecnou elektrifikací Německa se vodní energie používala také k výrobě proudu a provozovalo se vlastní osvětlovací zařízení. K pohonu papírenských strojů se používaly parní stroje a teprve v roce 1975 se přešlo na elektromotory.

Roční výroba dosáhla v 70. a 80. letech 20. stol. počtu cca 20.000 tun papíru. Koncem 80. let 20. století byly v plánu rozsáhlá modernizační opatření. K tomu se plánovalo také pořízení nové výrobní haly s velkým papírnickým strojem z tehdejšího Sovětského svazu. Politický převrat 1989/1990 udělal ale modernizaci čáru přes rozpočet. Proto musela nevydělávající a zastaralá továrna na papír 8. března 1991 zastavit výrobu.

V dalších letech byly staré stroje rozebrány a staré budovy chátraly. Před několika lety byla velká část budov zbourána. Dodnes zachovalé budovy byly odkoupeny fyzickými osobami či firmami a dosud částečně sanovány.


Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Sammlung Thomas WeigelEuropäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de