Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Přestavba bývalé železničníc - Přehled celého projektu

Přestavba bývalé železniční tratě mezi obcemi Aue a Wolfsgrün na cyklostezku

Po stavebních pracích, které trvaly přibližně 3 roky, se 3. května 2013 uskutečnilo slavnostní otevření dvanáctikilometrového úseku cyklostezky vedoucí podél údolí řeky Muldy mezi obcemi Aue a Wolfsgrün. Avšak první myšlenka na zřízení cyklostezky pochází již z roku 2002, kdy se na pozvání starosty obce Eibenstock Uweho Staaba setkaly zástupci měst Aue a Lauter a také obcí Zschorlau, Bockau a Sosa, aby prodiskutovali přeměnu bývalé železniční tratě mezi obcemi Aue a Wolfsgrün na cyklostezku. Nejdůležitější klíčová data na cestě od nápadu k realizaci cyklostezky ukazuje následující přehled v chronologickém pořadí:

Únor 2002   První společná diskuse zástupců měst Eibenstock, Aue a Lauter, jakož i obcí Zschorlau, Bockau a Sosa o přeměně bývalé železniční tratě

29.08.2002   Oficiální návrh obcí podaný společnosti Deutsche Bahn Immobilien GmbH k získání bývalých železničních ploch (15 pozemků o celkové výměře 304 794 m²) a první oznámení o záměru přeměny železniční trati na cyklostezku

23.10.2003   Návrh projektu podaný na Vládní předsednictví Chemnitz (Regierungspräsidium Chemnitz) na rozšíření turistické cyklistické trasy podél údolí říčky Muldy

02.09.2005   Společnost Deutsche Bahn AG zkoumala, zdali může dotčené železniční plochy uvolnit; bylo vypracováno jejich ocenění

12.10.2005   Předložení prvního návrhu stanov starostou Staabem k založení sdružení obcí s názvem „Muldentalradweg“ (Cyklostezka údolím říčky Muldy)

18.10.2005   Jednání starostů pozdějšího sdružení obcí o financování cyklostezky a o založení sdružení obcí

15.03.2006   Podpis smlouvy mezi Úřadem stavby silnic Cvikov (Straßenbauamt Zwickau) a šesti obcemi: Úřad stavby silnic Cvikov vypracuje projekt a zrealizuje stavbu cyklostezky podél údolí říčky Muldy mezi obcemi Aue a Wolfsgrün na své vlastní náklady; následná péče a údržba cyklostezky bude v rukou obcí Březen 2006 Usnesení přijatá v městských a obecních radách o stanovách sdružení obcí s názvem „Muldentalradweg“ ve znění ze dne 15. března 2006

22.06.2006   Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu LEADER+ Region Krušné hory západ u Státního úřadu pro rozvoj venkova (Staatlichen Amt für Ländliche Entwicklung) na získání železničních pozemků ve výši 80 %

06.07.2006   Povolení Úřadu zemského rady Aue-Schwarzenberg (Landratsamt Aue-Schwarzenberg) k založení sdružení obcí s názvem „Muldentalradweg“

27.07.2006 Kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace Státního úřadu pro rozvoj venkova ohledně nabytí železničních pozemků obcemi

27.11.2006   Ustavující schůze sdružení obcí „Muldentalradweg“

21.12.2006   Podpis kupní smlouvy společností Deutsche Bahn AG a městy Aue, Lauter, Eibenstock a obcemi Sosa, Bockau, Zschorlau

09.01.2007   Návrh obcí na uvolnění (odejmutí) železniční tratě podaný u Spolkového železničního úřadu (Eisenbahn-Bundesamt)

28.06.2007   Prezentace turistického rozvojového konceptu na cyklostezku podél údolí říčky Muldy ze strany projekční kanceláře Herbststreit Landschaftsarchitekten

30.08.2007   Rozhodnutí Spolkového železničního úřadu o uvolnění/vyjmutí železniční tratě z železniční infrastruktury

21.08.2009   Položení základního kamene v oblasti města Aue starostou sdružení obcí „Muldentalradweg“

06.10.2009   Územní rozhodnutí Vládního předsednictva Chemnitz ke stavbě cyklostezky podél údolí říčky Muldy mezi obcemi Aue a Wolfsgrün

15.03.2010   Zahájení stavebních prací na úseku 3 (BA 3)

15.03.2010   Zahájení stavebních prací na úseku 8 (BA 8)

18.08.2010   Zahájení stavebních prací na úseku 2 (BA 2)

18.08.2010   Zahájení stavebních prací na úseku 5 (BA 5)

15.08.2011   Zahájení stavebních prací na úseku 1 (BA 1)

19.08.2011   Zahájení stavebních prací na úseku 6 (BA 6)

19.09.2011   Zahájení stavebních prací na úseku 7 (BA 7)

19.09.2012   Zahájení stavebních prací na úseku 4 (BA 4)

01.01.2013   Přistoupení obcí Bad Schlema a Schönheide ke sdružení obcí „Muldentalradweg“

03.05.2013   Otevření cyklostezky podél údolí říčky Muldy mezi obcemi Aue a Wolfsgrün státním tajemníkem Janem Mückem (Spolkové ministerstvo dopravy, stavby a rozvoje měst Spolkové republiky Německo – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland) a státním tajemníkem Rolandem Wernerem (Státní ministerstvo průmyslu, práce a dopravy Svobodného státu Sasko – Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaates Sachsen)

Významnou měrou se na projektu přeměny o hodnotě 6 313 000 Euro účastnili:

Podporovatelé projektu:

  • Spolková republika Německo zastoupená Saskou správou silnic (Sächsische Straßenbauverwaltung)
    (závazek provedení stavby na vlastní náklady)
  • Sdružení obcí „Muldentalradweg“
    (Nabytí vlastnictví k pozemkům trasy a převzetí závazku údržby)


Řízení projektu, vyhotovení prováděcího projekt a výběrová, vedení stavby:

  • Společnost LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH, Rochlitz; na návrh Zemského úřadu pro stavbu silnic a dopravu (Landesamt für Straßenbau und Verkehr),
    sídlo Plauen



Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de