Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Schindlerův závod na modré barvy / továrna na ultramarín

Schindlerova továrna

Historische Ansichtskarte: Blick auf Schindlers Werk
Zeichnung: Farbmüller bei der Arbeit

Schindlerova továrna na modré barvy byla založena schneeberským obchodníkem Erasmem Schindlerem v roce 1649 a spojuje se s vynálezem kobaltové modři. V následujících letech zde Erasmus Schindler postavil ještě obytné domy, kovárnu, provozoval cech a bylo mu uděleno právo porážky dobytka a právo pečení. Pozdější majitelé závodu zřídili ještě panský dům, faktorii, spižírnu a vodní mlýn a pilu.

V závodu se vyráběla žádaná kobaltová modř z kobaltové rudy. Tato kobaltová modř je neutrální modří s vysokou sytostí barvy a vyráběla se ve formě prášku (pigmentového prášku) a plnila se do sudů. Tato saská kobaltová modř byla v celé Evropě velice žádaná, takže se počet pracovních sil v závodu zvýšil z počátečních 14 až na 170 pracovníků.

Obzvláště textilní manufaktury, sklárny a porcelánky potřebují kobaltovou modř. Ještě dnes proslulí výrobce kachlí z holandských Delft barvili své delfské kachle touto saskou kobaltovou modří a byli hlavním odběratelem saských závodů na modré barvy.

Asi po 200 letech v roce 1855 byla výroba odstavena a následovala změna výroby na novou ultramarínovou modř. Tato změna výroby byla pravděpodobně velmi obtížná a nákladná a teprve v roce 1860 bylo možné opět začít s pravidelnou výrobou. Od roku 1878 se zde vyrobená ultramarínová modř vyvážela až do Ruska.

V pozdějších letech se paleta produktů rozšířila a vyrábělo se mimo jiné modřidlo v pytlíku a v kostce, pigmenty pro umělce a disperzní barvy.

Schindlerův závod na modré barvy se mezi obyvatelstvem dodnes označuje jako „Schindlerův závod“ nebo „barvířský mlýn“.


Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Sammlung Beate Bauer, Sammlung Thomas Weigel


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de