Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Cyklotoulky krajinou, kde kdysi supívaly vlaky

Mapa železniční trasy Chemnitz-Aue-Adorf (1902) - mapa: Saská královská státní železnice
„Strmá rampa Eibenstock“
Hektometrický kámen

Cestou částí bývalé železniční tratě Chemnitz-Aue-Adorf

Pokud dnes pojedete na kole cyklostezkou „Mulde“ mezi městy Aue a Wolfsgrün, ocitnete se na asi11 km dlouhé části původního železničního náspu bývalé tratě Chemnitz-Aue-Adorf.

Tato téměř 115 km dlouhá železnice byla uvedena do provozu v roce 1875 a byla postavena v souvislostis hospodářským rozmachem a rozvíjející se industrializací měst a obcí podél údolí Mulde a Zwönitz,která volala po zlepšení dopravních možností.

Mezi městy Chemnitz a Adorf bylo možné na 9 nádražích přestoupit celkem do 13 směrů. Jedním z těchtopřestupních míst bylo od roku 1905 dolní nádraží Eibenstock (dnes zatopeno vodami přehrady „Eibenstock“)se spojením na horní nádraží Bergstadt. Tato cca 3 km dlouhá část tratě je jedním z nejprudšíchúseků s normálním rozchodem kolejí v Německu. Během 2,5 km bylo nutné překonat převýšení 1:20 (10výškových metrů na vzdálenosti pouhých 200 m), proto musely být vlaky do kopce sunuty.

Během let 1948 až 1955 sloužila železniční trat Chemnitz-Aue-Adorf především dopravě bismutu. Kdyžv roce 1963 padlo rozhodnutí o stavbě přehrady na pitnou vodu „Eibenstock“, znamenalo to také konecpro železniční trat. Aby bylo možné stavět přehradu bez překážek, byl zastaven provoz na úseku tratěWolfsgrün-Schönheide Ost. Dne 27. září 1975 projel, dnes již zaplavenou částí železnice, poslední pravidelnýosobní vlak. To byl také poslední den provozu celé tratě.

Zatímco z Aue do Blauenthalu ještě v roce 1995 jezdily i osobní vlaky, nádraží Wolfsgrün sloužilo už o roku1975 pouze pro nákladní vlaky, které dopravovaly především materiál na stavbu přehrady. V průběhuroku 1994 byla i zde nákladní doprava zastavena.

V následujícím období nebyl úsek tratě mezi Aue a Wolfsgrünem využíván, a to až do jara 2010, kdy bylazahájena stavba cyklostezky, otevřené 3. května 2013. Bývalou nádražní budovu a areál nádraží Blauenthalzískala místní společnost, která prostory využila k obytným a podnikatelským účelům.

Od roku 2008 je úsek tehdejší tratě mezi Schönheide Süd a Hammerbrücke využíván k turistickýmúčelům. Dnes se zde pořádají zážitkové jízdy „Wernesgrüner Schienen-Express“ (motorová drezína)organizované spolkem „Förderverein Historische Westsächsische Eisenbahnen e.V. (FHWE)“.

Z bývalé železnice Chemnitz-Aue-Adorf je dnes provozována osobní doprava na úseku Chemnitz-Aue prostřednictvím železničního dopravce „DB Erzgebirgsbahnh“ a na úseku Muldenberg-Zwotentalprostřednictvím „Vogtlandbahn“. Úsek tratě Zwotental-Adorf byl v prosinci 2012 uzavřen.

Kameny podél cyklostezky s číselnými údaji jsou tzv. hektometrické kameny, které vzestupně označujípříslušný kilometr bývalé železnice z Chemnitzu přes Aue až do Adorfu. Horní číslice označuje celé kilometry,zatímco spodní číslice udává průběžné stovky metrů. Při přestavbě bývalé železniční tratě nacyklostezku byly hektometrické kameny uchovány, opraveny a znovu vsazeny. Mají tak uživatelům cyklostezkypřipomínat její původní využití jako železniční trat.

Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, Sammlung Stickereimuseum Eibenstock, H. Pansch


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de