Muldavské cyklostezky
German
Czech
English

Stavba mostu

Stav jednoho z bývalých železničních mostů před rekonstrukcí
Položení betonového povrchu

Přestavba bývalé železniční tratě mezi obcemi Aue a Wolfsgrün na cyklostezku

V letech 2010 až 2013 probíhala přestavba bývalé železniční tratě mezi obcemi Aue a Wolfsgrün na cyklostezku. Přitom kromě prací na tunelu u obce Bockau činily značné problémy především bývalé železniční mosty. Vzhledem k tomu, že trat nebyla již od roku 1995 používána k železniční dopravě a ležela ladem, nacházely se mosty v zuboženém stavu.

Na úseku bývalé železniční tratě Chemnitz-Aue-Adorf o délce přibližně 11 km muselo být rekonstruováno sedm ocelových mostních konstrukcí o délkách od 34 do 71 m, které byly přestavěny na cyklostezku.

Vzhledem k mnohem nižšímu zatížení cyklistickým provozem mohli být mostní konstrukce zachovány. Po demontáži železničních nástaveb a vestaveb na ocelových konstrukcích byly zrekonstruovány opěrné pilíře, opěry, jakož i mostní podpěry. Ocelové konstrukce, které se klenou přes mostní pilíře, byly zrekonstruovány, otryskány a natřeny antikorozním nátěrem. Tyto práce byly na většině objektů prováděny přímo na místě chráněné jen přístřešky. Avšak některé části byly vymontovány a rekonstruovány v nedaleké hale. Namísto kolejí byly ocelové konstrukce zality betonem, které – vybaveny ochrannými kryty – umožňují cyklistům bezpečný přejezd říčky Cvikovská Mulda.Fotografie a obrázky na této stránce: www.photo-2u.de, LISt GmbH


Europäische Union
Dieses Projekt wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, gefördert.
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.eler.sachsen.de